leslokaal

Privacy en veiligheid op Internet en Sociale Media

Korte inhoud

Onze private gegevens beschermen op een veilige manier is een topic dat hoe langer hoe meer in de belangstelling staat.

Wat dat juist betekent en hoe dat moet gebeuren wordt wel vastgelegd in wetteksten, maar in deze geglobaliseerde wereld worden die wetteksten in Amerika, Azië en Europa niet op dezelfde manier geïnterpreteerd. Misverstanden daaromtrent kunnen dan ook soms verstrekkende gevolgen hebben.

In deze voordracht staan we stil bij de veiligheidsaspecten  van internet, e-mail, sociale media en dat zowel op pc als op tablet en Smartphone. Wat je er op zet blijft wel je eigen verantwoordelijkheid maar zo heb je toch een beter zicht op eventuele gevolgen van bepaalde gegevens.

Info voor de cursist

Vereiste voorkennis: courant gebruik van pc, tablet en internet.

Sessie: voordracht van 1 x 2 uur
Vereist materiaal: een beamer en internetaansluiting.
Syllabus: begeleidende tekst

Praktisch

Informatief: verschil met "Privacy en veiligheid op Internet en Sociale Media":
Is mijn pc goed beveiligd is bedoeld voor beginners: mensen die op hun pc internet en e-mail vlot kunnen gebruiken en misschien ook beeldbewerking en Facebook, Maar die geen diepere pc kennis hebben op het niveau Systeem management of Configuratiescherm. Het is dan ook een workshop waarin voor iedereen op de eigen pc een beperkt aantal belangrijke elementen worden nagekeken en waar nodig gecorrigeerd. Na de workshop keren de cursisten huiswaarts met een gevoel dat hun pc OK is op het gebied van veiligheid.

 

Privacy en veiligheid op Internet en Sociale Media is bedoeld voor personen met een veel diepere kennis van Windows. Het is een voordracht waarin veel meer aspecten van veiligheid en privacy worden besproken zonder dat de deelnemers hun eigen toestel meebrengen. De deelnemers worden verondersteld voldoende Windows kennis te bezitten om thuis de nodige aanpassingen zelf te kunnen aanbrengen.

TOP   Terug naar overzicht...